Syyskokous: toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin

LrPS:n syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi nippu muita tärkeitä asioita. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma sekä talousarvio hyväksyttiin. Samalla tehtiin uudistuksia jaostorakenteeseen ja seuran toimihenkilöt valittiin.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Ensi vuoden jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisen jäsenen osalta 53 € (oli aiemmin 60 €). Samalla päätettiin, että maksu on sama kaikilla varsinaisilla jäsenillä. Junioreiden (alle 18 v.) jäsenmaksuksi päätettiin 10 €. Liittymismaksuksi päätettiin sama kuin vuosimaksu, eli 53 €. Liittymismaksua ei peritä juniorijäseniltä. LrPS:aan liittymisen hinta vuonna 2021 on siis 106 € (oli aiemmin 180 €). Se siis kattaa liittymisen (53 €) ja vuosimaksun (53 €). Jäsenpostia lähetetään seuralaisille kevään aikana. Muut taksat ja maksut säilyivät pääpiireittäin ennallaan.

Jäseneksiottokriteerejä ajanmukaistettiin. Seuran jäsenet ottaa hakemuksesta hallitus ja jäseneksi voivat hakea EU-kansalaiset ja henkilöt, joilla on pysyvät oleskelulupa Suomeen. Jäsenkriteerit ovat luettavissa ja jäsenyyttä voi hakea täällä. Jäsenhakemus tehdään jatkossakin verkkolomakkeella, jotka käsittelee hallitus.

Anssi Suuronen teki pitkän urakan tukikohtaisäntänä ja jäi nyt pois hallitustyöskentelystä. Anssi ansaitsee seuraväeltä kiitokset tehdystä työstä vuosien aikana! Varmasti näemme Anssin tukikohtatalkoissa jatkossakin…

Hallituksessa jatkavat Topiantti Äikäs (kommodori), Matias Turunen (juniori- ja kevytvenejaoston pj.), Markku Mäki-Hokkonen (purjehduskoulu),  Antti Ryynänen (matkapurjehdusjaoston pj.), Jorma Julku (katsastus- ja vesiturvajaoston pj.), Mikko Ikonen (erikois- ja erityistehtävät) ja Timo Nurmi (kiinteistöjaoston pj.) valittiin uudelleen seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Lisäksi hallituksen kokoonpanoon kuuluvat kutsuttuina Ville Törmälä (taloushallintoasiat) ja Jussi Peltola (tukikohtakoordinaattori).

Näiden ”vakioasioiden” lisäksi syyskokous hyväksi joukon sääntöuudistuksia. Jatkossa seuran varsinaisiin kokouksiin voi osallistua myös verkkoyhteyden avulla. Kunniajäsen Ari Vasara oli tehnyt aloitteen teollisuusompelukoneen hankinnan seuralaisten käyttöön – hankinta hyväksyttiin. Lisäksi syyskokous valtuutti hallituksen jatkaa keskustelua seuran roolista perustettavassa Kutilan Kanava Oy:ssä.

Illan kokouksessa puhetta johti rutinoituneesti Matti Koukku ja kirjaa piti Anssi Suuronen. Paikalla Wilmanrannassa oli lähes 20 seuran jäsentä. Hallitus kiittää paikalla olleita aktiivisesta ja positiivisesta keskustelusta seuratyön kannalta tärkeistä asioista.

Illan aikana salissa kieri myös Mäntysaaren tukikohtaa koskeva kysely, joka on suunnattu kaikille LrPS:n jäsenille. Kyselyyn voi vastata verkossa.  Seuralaisilta saatuja vastauksia ja kommentteja voidaan hyödyntää Mäntysaari-vision täytäntöönpanossa. Kyselystä saa hyvän aiheen vähintään yhteen Saalinki & Salaatti -seurailtaan talven aikana. Vastauksia Mäntysaari-kyselyyn toivotaan 30.11.2020 mennessä. Sen jälkeen aineisto siirtyy Kiinteistöjaoston ja hallituksen käsittelyyn.

Purjehduskauden 2021 valmistautumisjakson Saalinki & Salaatti -tapahtumiin palataan tuonnempana. Kokoontumisaiheista ja esitelmäteemoista tiedotetaan tarkemmin verkkosivuilla, Suulissa ja somessa.

Yhteistyössä