Lappeenrannan Pursiseuran hallitus ja yhdyshenkilöt

Seuran hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallituksen runko muodostuu puheenjohtajasta sekä jaostojen vetäjistä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan pursiseuraperinteiden mukaan kommodoriksi ja jaostojen vetäjinä ovat purserit. Lisäksi hallitukseen voidaan erikseen nimetä tai kutsua seuran sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitukseen voidaan valita tarvittaessa myös muita jäseniä sääntöjen määräämällä tavalla.

Hallituksen tehtävänä on johtaa seuran toimintaa pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä tarkoitetaan muutaman vuoden päähän ulottuvia tavoitteita ja linjauksia. Lyhyellä tähtäimellä tarkoitetaan vuositason toimenpiteitä, jotka tehdään pidemmän tähtäimen tavoitetilan saavuttamiseksi. Pidemmän tähtäimen toiminnasta on esimerkkinä ”Uusi Aalto” -ohjelman, joka sisältää seura- ja jaostotason pidemmän tähtäimen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet.

Käytännön tekeminen tapahtuu jaostoissa. Toimintaedellytysten vahvistamiseksi jaostoille on annettu ns. sisäinen autonomia. Tämä tarkoittaa, että jaostoilla on valtuus ja vastuu toteuttaa toimintaa ja talouttaan ”Uusi Aalto” -ohjelman reunaehtojen puitteissa.

Hallituksen jäsenet ja tehtävät

Jokaiselle hallituksen jäsenelle sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@lrps.fi (ä ja ö -kirjaimet korvataan sähköpostiosoitteessa a:lla ja o:lla).

Kommodori
Topiantti Äikäs
040 716 4188, topiantti.aikas[at]lrps.fi

Wilmanranta
Timo Nurmi
0400 752 719, timo.nurmi[at]lrps.fi

Koulutus
Risto Ilmaniemi
040 501 5196, risto.ilmaniemi[at]lrps.fi

Matkapurjehdus- ja tukikohtajaosto
Anssi Suuronen
040 843 5034, anssi.suuronen[at]lrps.fi

Jäsen:
Antti Ryynänen, erikseen määräytyvät erityistehtävät 044 558 9820, antti.ryynanen[at]lrps.fi

Kutsuttuna hallituksessa:
Seuran laskutus- yms. talousasiat: Ville Törmälä 050 533 9827, ville.tormala[at]lrps.fi

Juniorijaosto
N.N., avoin

Kilpailujaosto
N.N., avoin

Ympäristö- ja olosuhdejaosto
N.N., avoin

Muut keskeiset yhteyshenkilöt LrPS:n toiminnassa:

Laskuttajille, laskutusosoitteet:

Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen ja toivomme saavamme laskut ensisijaisesti sähköisessä muodossa.
Mikäli yrityksellänne ei ole mahdollisuutta toimittaa verkkolaskuja tai lähettää laskuja sähköpostilla, voitte lähettää
paperilaskut skannauspalveluosoitteeseen.

Emme vastaanota laskuja käyntiosoitteeseemme.

1. Verkkolaskut
Lappeenrannan Pursiseura r.y., 0212053-2
Verkkolaskuosoite: 003702120532
Operaattori: Maventa (003721291126)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH*
*Käyttäkää tätä välittäjätunnusta mikäli käytössänne olevasta verkkolaskutusohjelmasta ei voi lähettää laskuja suoraan Maventan
välittäjätunnukselle.

2. Laskujen vastaanotto sähköpostitse skannauspalveluun
Toivomme, että lähetätte tähän osoitteeseen ainoastaan laskuja.
Laskut lähetetään palveluun sähköpostin PDF-muotoisina liitetiedostoina ja laskun liitteiden tulee olla samassa
tiedostossa itse laskun kanssa.
Sähköpostilaskun osoite: 02120532@scan.netvisor.fi
• Voit lähettää useita laskuja yhdessä sähköpostiviestissä, kunhan jokainen lasku on erillisenä liitetiedostona. Kaikilla tiedostoilla tulee olla
eri nimi.
• Yhden sähköpostin maksimikoko on 5Mb.
• PDF-tiedostojen tulee olla aitoja PDF-dokumentteja (PDF- versio 1.3 tai uudempi).
• PDF-tiedostot eivät saa olla lukittuja tai salasanalla suojattuja.
• Dokumentin ulkomitta voi olla maksimissaan 210 x 297 mm.
• Liitteen nimen sallitut merkit ovat tavallisia kirjoitusmerkkejä, a-z, A-Z, 0-9. Ethän käytä erikoismerkkejä liitteiden nimeämiseen.

3. Laskujen vastaanotto postitse skannauspalveluun
Osoitetietojen tulee olla täydellisinä sekä laskussa että kirjekuoressa, jotta lasku voidaan välittää nopeasti ja
luotettavasti vastaanottajalleen.
Lappeenrannan Pursiseura r.y.
02120532
PL 100
80020 Kollektor Scan
• Lähetäthän skannausosoitteeseen ainoastaan laskumateriaalia. Nämä postit luetaan automaattisesti yrityksemme reskontraan, eikä
mikään muu materiaali (esimerkiksi kuitit, liikelahjat, luottokortit ja pääsyliput) saavuta vastaanottajaansa tätä kautta.
• Käytäthän mieluiten tekstissä vain mustaa väriä valkoisella pohjalla: se antaa selkeimmän lopputuloksen laskun tietojen tunnistusta
varten.
• Ethän käytä niittejä skannauspalveluun lähetetyissä laskuissa.