Ympäristö- ja olosuhdejaosto

LrPS:n vuosikokouksessa 2018 päätettiin perustaa erityinen ympäristö- ja olosuhdejaosto. Sen tehtävänä on seurata ja koordinoida ajankohtaisten ja tärkeiden veneily- ja  vesistöympäristöön sekä veneilyolosuhteiden kehittämiseen liittyviä asioita LrPS:n toiminnassa. Tällaisiä aiheita voivat olla esimerkiksi Saimaan vedenlaatuun, sen tarkkailuun tai parantamiseen liittyvät asiat.

Lisäksi veneiden huoltoon ja hoitoon kohdentuu paljon erilaisia ympäristöön vaikuttavia asioita, lähtien veneissä käytettävien pohjamaalien ja muiden aineiden ympäristövaikutuksista.

Jaoston toiminnassa voi nostaa esille myös veneilyinfran aiheita, jotka voivat liittyä esimerkiksi Saimaan alueen satama-, laituri- ja rantautumisasioihin. Myös veneilyväylien ja purjehdusreittien merkitsemiseen ja hoitoon liittyvät teemat kuuluvat luontevasti tälle jaostolle.

Ympäristöjaoston työ tehdään vahvassa yhteistoiminnassa esimerkiksi matkapurjehdus- ja tukikohtajaoston sekä katsastus- ja vesiturvallisuusjaoston kanssa.

Jaosto voi toimintansa puitteissa järjestää erilaisia tempauksia ja tapahtumia, infotilaisuuksia (osana Saalinki & Salaatti -toimintaa), antaa asiantuntijalausuntoja ja kommentteja vastuualueen asioista.

Ympäristö- ja olosuhdejaoston pj: N.N. (avoin)
Yhteyshenkilö (toistaiseksi): Topiantti Äikäs (topiantti.aikas[at]lrps.fi, 040 716 4188)

Yhteistyössä