Oppimaan uutta, kertaamaan tietoja…

Jäsenemme Jukka P. Heinonen (s/y Isteri, Murena 30) viestitti mielenkiintoisesta Itämeri-aiheisesta nettiportaalista (www.itameri.fi) – varsinkin nyt, kun veneväki istuskelee kotona, tekee harpilla ja kolmioviivaimella karttaharjoituksia ja miettii tulevan purjehduskauden kuvioita (uusiksi)…

Itämeri-portaalissa on paljon hyödyllistä tietoa Itämerestä. Varsinkin osio ”Opi ja tutki” on kiinnostava. Siellä on havainnollisia teemasivuja Itämeren tilaa ja ympäristön parantamista koskevista asioista. Moni aihe sopii pohdittavaksi myös Saimaan osalta.

Seurajulkaisu Halssi 2020 saadaan pian postiin. Halssissa on kirjoitus, joka niveltyy hyvin tähän Itämeri-aiheiseen postaukseen: LrPS:n hallitus haastaa jäsenkuntansa ottamaan kopin pari vuotta sitten syyskokouksessa päätetyn Ympäristö- ja olosuhdejaoston käynnistämisestä.

Vielä on todettava, että Itämeri-portaali antaa aiheen miettiä, voisiko Suomen suurimman sisäjärven, Suomen sisäsaariston alueesta eli Saimaasta olla samanlainen yhtenäinen portaali ja tietopankki. Nyt sisävesien tietolähteet ovat hieman hajallaan eri viranomaisten ja palveluntarjoajien sivuilla.

Voisiko LrPS:n Ympäristö- ja olosuhdejaosto olla asiassa aktiivinen? Seura voisi käynnistää prosessin, jonka tuloksena olisi Itämeri-portaalin kaltainen ympäristöä, luonnonoloja, kulttuuria ja vapaa-ajanviettoa esittelevä sivusto…

Lisäksi tässä on hyvä paikka vinkata kommodorin Viikon Vindexi -blogista, jossa avataan hallituksen tekemien päätösten taustoja koronatilanteesta johtuen. 

Tsemppiä kaikille!

Lisätietoa portaalista: Itämeri.fi on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä verkkopalvelu.
Itämeri.fi on Suomen meritietoportaali, joka tarjoaa tietoa Itämerestä sekä kokoaa yhteen Suomen meritietoa tuottavien hallinnonalojen keskeisten laitosten meriaineistot ja -palvelut. Palvelua kehitettäessä on hyödynnetty vuosikymmenien aikana kerättyjä tietoja ja aineistoja Itämerestä ja tuotu ne vapaasti kaikkien saataville. Itämeri.fi takaa suomalaisen meritiedon ja merellisten aineistojen löydettävyyden ja saatavuuden.

 

Yhteistyössä