Ari Vasara 1950–2021, in memoriam

Pursiseuramme kunniajäsen, monivuotinen mökki-isäntä ja talkoomies Ari Vasara nukkui pois 1.2.2021. LrPS ry kunnioittaa Ari Vasaran muistoa ja osoittaa läheisille ja suvulle surunvalittelut menetyksen johdosta.

Ari Vasara 1950–2021.

8.5.1950 syntynyt Ari ”Arikka” Vasara on todennäköisesti jokaisen LrPS:n jäsenten – ja monen saimaalaisen purjehtijan ja veneilijän – tuntema henkilö. Hänet muistetaan monesta: talkoomiehenä, tukikohtatöiden järkähtämättömänä esimiehenä, hauskana seuramiehenä ja tinkimättömänä purjehtijana. Hän jää mieliimme vahvana persoonana, joka ajoi LrPS:n asioita eri foorumeilla.

Ari liittyi pursiseuraan 1970-luvun alkuvuosina, heti asevelvollisuudesta vapauduttuaan. Tuohon aikaan pursiseura eli kasvun vuosia. Venekanta oli muuttumassa puuveneistä lasikuituvalmisteisiin veneisiin. Arikan ensimmäisenä purjeveneenä oli kuitenkin nk. ”vanerilaatikko” eli Englanninfolkkari ”Örn”, jolla Arikka vaihtelevine miehistöineen risteili pitkinpoikin Saimaata. Myöhemmin Ari toimi gastina monissa eri veneissä, niin matka- kuin kilpapurjehduksen saralla, mm. ”Diana”-Louhessa, jonka puuosien kunnostus oli hänelle sydämen asia.

Vasaran ensimmäinen purjevene, Englannin folkkari ”Örn” menossa veteen vanhalla puuvenetelakalla 1970-luvun lopulla.

H-323 s/y ”Siiri Angerkoski” laskettiin vesille vuonna 1981. Sillä Arikka ja kumppaninsa Ulla Hjerppe purjehtivat 1990-luvulta lähtien useammankin kerran koko Vuoksen vesistöalueen läpi. ”Siiri” nähtiin useasti kevään ensimmäisenä veneenä Saimaalla ja usein matkat kohdistuivat – jäiden seassa – seuran tukikohtiin Suureen Mäntysaareen tai Kurensalon Parkonperälle.

”Siiri” oli Arikan silmäterä ja osoitus hänen kädentaidoistaan: veneen sisustus on Arin itse rakentama. Veneessä on monia käteviä yksityiskohtia, jotka tekevät matkapurjehduksesta mukavaa ja helppoa. Siiri on yksi ensimmäisistä seuran matkaveneistä, joissa on käytännöllinen mastonkaatojärjestelmä. Se mahdollistaa purjeveneen kulun matalien siltojen ja esteiden ali.

Arikka, LrPS:n lippu ja ”Siiri Angerkoski” – monelle tuttu näky Saimaalla vuosien aikana.

Työuransa Arikka teki Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimessa. Tämä heijastui hänen aktiivisuuteen myös juniori- ja optimistijollaleirien järjestämiseen Päiviön leirikeskuksessa. Arikan vetämien leirien läpi on kulkenut useampi purjehtijapolvi. Leireiltä on jäänyt mieliin monia tapahtumia ja sattumuksia – mutta myös oppeja luonnon ja Saimaan järviluonnon kunnioittamisesta.

Toki Ari muistetaan myös intohimoisena ahvenen kalastajana – eikä hän lainkaan arastellut opettaa tuoreen ahvenen fileointia nuoremmille, ja miksei vanhemmillekin, purjehtijapolville. Felointitapoja on monta, mutta Arikan tapa on paras.

”Ensin katsos näin, ja sitten noin ja lopuksi vielä tästä niin… Valurautapannu kuumaksi, voita mukaan.”

Merkittävän seuratyön Arikka teki tukikohtien parissa. Hän toimi mökki-isäntänä vuodesta 1995 lähtien aina vuoteen 2012 saakka. Noina aikoina Mäntsikän ja Parkonperän tukikohdat kehittyivät ja ovat saaneet monelta osin ne puitteet, joista nykyisin nautimme.

Arilla oli myös vahva henkilökohtainen panos siinä prosessissa, joka on johtanut Saimaan alueen pursiseurojen tukikohtien yhteiskäyttösopimukseen. Yhteiskäyttösopimuksessa on mukana noin 20 tukikohtaa ja verkosto antaa siinä mukana olevien seurojen jäsenille loistavan mahdollisuuden vierailla muiden seurojen tukikohdissa. Arikka toimi yhtenä hankkeen käynnistävänä voimana ja tämä työ toi hänelle paljon tuttavuuksia koko Saimaan alueelta.

Mies, koivupöllit ja moottorisaha: kohta Parkonperän sauna jo lämpiää.

Saaritukikohdista huolehtimisen lisäksi Ari osallistui aktiivisesti myös Purjehduskeskus Wilmanrannan rakentamiseen. Aikakirjat tietävät kertoa, että hän oli yksi niistä henkilöistä, jolle kertyi eniten talkootunteja vuosina 2004–2005. Muun muassa Wilmanrannan lunetti-ikkunoiden taidokkaasti viimeistellyt puuosat on tehty Arikan johtaman työryhmän toimesta. Hän osallistui aktiivisesti Wilmanrannan ylläpitotiimiin ja hänet tavattiin klubilla vielä muutama aika sitten.

Vuoden 2017 syksyllä LrPS:n yleiskokous kutsui Ari Vasaran seuran kunniajäseneksi kiitollisuudenosoituksena hänen seuran hyväksi tekemästä talkoo- ja vapaaehtoistyöstä. Ari Vasara siunattiin lepoon läheisten läsnä ollessa Lappeenrannassa 26.2.2021.

Arin muistoa – ja jäljittelemätöntä purjehtijahenkeä – kunnioittaen,
LrPS:n hallituksen puolesta,
Topiantti Äikäs
Kommodori

(Kirjoituksen kuvat: Vasaran sukualbumi ja Jorma Pullin arkistot.)

Tiedote: Koronasulku sulkee Wilmanrannan ja tiistaisaunat

Torstaina 25.2. annettujen uusien, tehostettujen koronamääräysten takia LrPS sulkee Wilmanrannan toiminnat (linkki EKSOTE:n tiedotteeseen). Sulku koskee kaikkia kaupunkitukikohtamme yksityistilaisuuksia (joissa on yli 6 henkeä paikalla — ja onhan niissä). LrPS on ollut jo yhteydessä asiakkaisiin tilaisuuksien perumisesta.

Rajoitus koskee myös tiistaisaunoja, vaikka porukkaa olisikin ollut alle 6 henkeä viime kerroilla. Myös hallituksen kokoukset pidetään Google Meet -etäyhteydellä eikä Messissä.

LrPS on vastuullinen toimija ja noudattaa asiassa VN:n, AVIn ja EKSOTE:n asettamia rajoituksia. Seuraamme tilannetta ja lähtökohtaisesti sulku kestää maaliskuun lopulle, viikon 13 alkuun saakka. Mahdollisesti sauna voidaan avata ti 30.3., mutta asia varmistuu myöhemmin.

Pysytään terveinä ja toimitaan kaikin puolin fiksusti!

Hallituksen psta,
-Topiantti, kommodori

Vuoden veneilyteko: Antti Kaipainen ja veneilysaimaa.com

Veneilytoimittajat ry – Båtjournalisterna rf on myöntänyt Vuoden veneilyteko 2020 -tunnustuksen Antti Kaipaiselle hänen perustamansa Veneilysaimaa.com -sivuston perinpohjaisesta uudistamisesta.

Tässä Veneilytoimittajat ry:n perustelut:

Veneilysaimaa on jo vuosituhannen vaihteessa avattu sähköisten satamaoppaiden edelläkävijä, joka on alusta asti avannut ainutlaatuisella tavalla Saimaan veneilymahdollisuuksia, luontokohteita ja palveluita veneilijöille ja vesistömatkailijoille. Sivusto on perustettu ilman taloudellisia intressejä ja täysin Kaipaisen omin voimin.

Veneilysaimaan tapa ohjata kävijät luontokohteisiin ja palvelujen äärelle luontoa kunnioittaen, avoimesti kaikki kohderyhmät ja esteettömyys huomioiden sekä digitalisaatiota hyödyntäen on esimerkillistä ja sivuston sisältämän informaation määrä ja laatu korkealuokkaista.

Saimaa on maailmalaajuisesti ainutlaatuinen vesistö, jonka veneily- ja matkailupotentiaali on huomattava. Päivitetty Veneilysaimaa on keskeisessä roolissa Saimaan salojen avaamisessa.”

LrPS onnittelee SPV:n aluepäällikkö Antti Kaipaista!

Seuraa Vene 2021 Båt -messuja verkossa

Äikäs johtamaan SPV:n Ympäristökomiteaa

LrPS:n pj., kommodori Topiantti Äikäs on nimitetty Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Ympäristökomitean puheenjohtajaksi. Komitean nimitti SPV:n Veneilytoimikunta (VT) ja komitea toimii sen alaisuudessa, Äikäs on ollut VT:n jäsen vuodesta 2020. Ympäristökomitea on uusi toimintamuoto SPV:n piirissä.

Komitean tehtävänä on edistää, tukea ja kehittää Suomen vesialueiden kestävää ja ympäristöviisasta veneilykäyttöä. Samalla pyritään luomaan järjestely, jossa paikalliset vene- ja pursiseurat voivat vaikuttaa kuntiensa ja alueiden veneily-ympäristöön positiivisella tavalla.

Tehtäväänsä varten Komitean toiminnalle on luotu kolmevaiheinen tavoiteasettelu, jossa tavoitteet on määritelty lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toiminnoiksi kohti ympäristöviisasta veneilyä. Lisätietoja komitean toiminnasta on tässä esityksessä (SPV:n hallitus 12/2020).

Komiteassa on jäseniä Paraisilta, Espoosta, Oulusta ja Helsingistä. SPV:n toimisto tukee komitean toimintaa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat TUKES, PSS ry, HELCOM sekä erilaiset säätiöt ja muut toimijat, joilla on yhteneväisiä ympäristötavoitteita SPV:n kanssa.

– Komitean tarkoituksena on toimia linkkinä jäsenyhdistyksiin ja seuroihin asioissa, jotka ovat nousemassa yhtä tärkeämpään rooliin veneilyn ja purjehduksen näkökulmasta. Emme halua tehdä päällekäistä työtä muiden toimijoiden kanssa, mutta tuemme sitä ja jaamme oikeaa tietoa veneilijöille, sanoo Äikäs.

– Hiljattain tehdyssä kyselyssä SPV:n seurojen jäsenet pitivät ympäristöasioita aivan keskeisinä tulevaisuuden teemoina. On hyvä, että liitto on nyt perustanut oman ryhmän ympäristöasioiden hoitamiseksi.

Lisäksi SPV:n hallitus nimitti Äikkään Suomen edustajaksi European Boating Associationin (EBA) antifouling-pohjamaalien käyttöä, testausta, rajoituksia ja kehittämistä pohtivaan fokusryhmään. EBA:n on perustanut ryhmän vuoden 2020 yleiskokouksessa. Ryhmän tavoitteena on lisätä veneilijöiden tietämystä kehitteillä olevista pohjamaalituotteista, lainsäädännön kehittymisestä, tuotteiden testaamisesta ja käytöstä eri vesialueilla. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on tärkeä yhteistyökumppani tässä asiassa.

– Mahdollisuus vaikuttaa ja seurata asioita kansainvälisesti EBA:n kautta on tärkeää. Sanoisin, että harvoin täältä Suomesta ja vielä sisävesiltä saadaan tällaista painoarvoa meille tärkeiden aiheiden edistämiseksi. EBA on vahva lobbausjärjestö, jolla on kanavat auki moneen suuntaan, kertoo kommodori Äikäs.

Hän peräänkuuluttaa, että aktiivista ympäristötyötä on tehtävä myös paikallisesti – varsinkin kun halutaan vaikuttaa paikallisiin toimijoihin, kuntiin ja yrityksiin. Myös seuraväellä on vastuunsa:

– Seurallamme on hyvät ja toimivat yhteiskuntasuhteet ja olemme laaja asiakaskunta alan yrittäjille. Käymme aktiivista keskustelua paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Kannustan myös LrPS:n jäsenistöä aktivoitumaan asiassa ja ottamaan yhteyttä seuran hallituksen jäseniin niin aloitamme ympärstöjaosto-työn myös LrPS:n piirissä.

LrPS:n ympäristöjaoston verkkosivu

Linkki SPV:n luottamustoiminta-sivulle

*  *  *

SPV:n Virtuaaliviikonloppu: 12.-14.2. – Yhdessä vesille!

 

YHDESSÄ VESILLE -VIRTUAALIVIIKONLOPPU KÄYNNISTÄÄ SPV:N JUHLAVUODEN
 

Suomen Purjehdus ja Veneily viettää tänä vuonna kymmenenvuotisjuhlaansa. Vuoden käynnistää 12.-14.2. järjestettävä Yhdessä Vesille -virtuaaliviikonloppu. Viritä itsesi SPV:n Youtube-kanavan taajuuksille, niin pääset seuraamaan suoraa veneilyaiheista lähetystä.
 
Luvassa on jännittäviä vieraita ja ajankohtaisia tarinoita mm. merikarhuistamme maailmalla, vastuullisista veneilyratkaisuista ja vinkkejä hyvään harrastamiseen. Tarkempi ohjelma julkaistaan verkkosivuillamme 1.2.2021 mennessä. Taltioinnit löydät tapahtuman jälkeen Youtube-kanavaltamme.

*  *  *

Vuoden 2021 toiminta tarkentuu

Alkaneen vuoden osalta LrPS:n hallitus kävi läpi seuran tapahtumakalenteria, ajankohtaisia kokoontumisrajoituksia ja linjasi seuraavaa: toistaiseksi Wilmanrannan Saalinki & Salaatti -iltatilaisuuksia ei järjestetä, vaan suunnittelemme toisenlaista osallistumismahdollisuutta seurailtoihin.

Nopeimmin purjehduksen saloihin voi perehtyä jo heti, to 14.1. klo 19:30, kun  BSF:n verkkotoimitus toteuttaa purjehtijan Trimmi-illan Google Meetissä. BSF:n Facebook-linkki tapahtumaan on tässä.

Toinen mielenkiintoinen kisailua koskeva verkkotapahtuma on 9.2. klo 18 pidettävä Espoon Merikoulun organisoima Mini-sääntöseminaari Purjehduksen kilpailusäännöistä (#18), joka koskee merkkitila-sääntöä. Siihen on infolinkki tässä.

SPV tarjoaa myös paljon mielenkiintoisia purjehdus- ja veneilyaiheisia Webinaareja, joita pääset seuraamaan täältä.

LrPS:n tavoitteena on järjestää hyvän vastaanoton saaneita Saalinki & Salaatti -tapahtumia Google Meet-sovelluksen kautta. Aiheita kartoitetaan parhaillaan ja tapahtumakalenteri täydentyy tältä osin. Asiasta tiedotetaan sekä Suulin että seuran www- ja Facebook-sivujen kautta.

Mahdollisia aiheita ovat mm. uudistuneet meriteiden säännöt, matkakertomukset, veneen trimmaus järvipurjehduksen kannalta, seuran historiaprojekti ja Lappeenrannan satama-alueen kehittämissuunnitelmat… Lisää kiinnostavia aiheita voi jokainen seuran jäsen esittää hallitukselle! Lähetä sähköpostia osoitteeseen: info[at]lrps.fi

Seuran tapahtumakalenteri on päivitetty vuoteen 2021 ja sitä voit seurata tältä sivulta (huom: muutokset mahdollisia – seuraamme viranomaismääräyksiä tarkasti ja toimimme niiden mukaisesti)

Hallitus

Osallistu SPV:n jäsenseurojen koulutusinfoon

Hei kaikki!

Tule kuulemaan kuinka seurastanne voi tulla arvostettu kouluttajaseura, jonka auktorisoidut veneilykouluttajat järjestävät SPV:n laatujärjestelmän mukaisia veneilykursseja, -tutkintoja ja kirjoittaa käytännön veneilytaitotodistuksia.

SPV järjestää yleisen avoimen webinaarin koulutuksesta kahtena keskiviikkona 4.11. ja 11.11.2020. Tervetuloa mukaan  klo 17:30 alkaen. Alla suorat linkit webinaareihin:

Osallistumislinkki 4.11.2020

Osallistumislinkki 11.11.2020

Veneilykoulutukseen ja kouluttajien auktorisointiin liittyvissä kysymyksissä otathan yhteyttä koulutustoimikunnan puheenjohtaja Jukka Toivakkaan jukka.toivakka[at]ext.spv.fi ja koulutuspäällikkö Mirja Rosenbergiin mirja.rosenberg[at]spv.fi.

terveisin,
Antti Kaipainen

——————————————————————–
Antti Kaipainen
Suomen Purjehdus ja veneily / Saimaan alue
antti@anttikaipainen.fi
p. 040 586 4457

Saimaan aluekokous – Kuulumisia ja päätöksiä

SPV:n Saimaan aluekokous pidettiin la 31.10. verkkokokouksena. Päivän aikana käsiteltiin sekä seurojen ja alueen asioita että Saimaaranking-kilpailusarjan toteutusta vuonna 2021. Tässä on tiivistetty raportti Saimaan aluekokouksesta.

Saimaa tukee Jan Janssonin uudelleenvalintaa, uudistuksia retkisatamissa

Aluekokouksen yksi tärkeä asiakohta koski SPV:n puheenjohtajan vaalia. Se on edessä marraskuussa. Kokouksessa todettiin, että Saimaan alueen seurat ovat kuopiolaisen Jan Janssonin uudelleenvalinnan takana. SPV:ssa, toimikunnissa ja komiteoissa, on tiedossa myös muita mielenkiintoisia tehtäviä.

Aluekokouksessa käsiteltiin myös tukikohta-asioita ja niiden todettiin toimivat hyvin. Tukikohtien vierasmaksut säilyvät ennallaan. Uusi tukikohtajulkaisu todettiin hyväksi ja tarpeelliseksi.

Saimaan retkisatamatyössä on tulossa muutoksia vuodesta 2022 lähtien: Metsähallitus on ottamassa asian omaan hallintaansa. Vuosi 2021 on näillä näkymin viimeinen vuosi kun Saimaan alueen seurat yhteisvastuullisesti hoitavat Metsähallituksen entisten kohteiden (esim. Juuvinsaari, Mitinhiekka jne.) huoltoa ja ylläpitoa. Myös Puruveden osalta Metsähallitus on ottamassa kaikki kohteet omaan hoitoonsa. Samoin Koloveden alueen melojien rantautumispaikat jne. pannaan kuntoon Metsähallituksen puolesta. Tämä on hieno juttu.

LrPS:n osalta kokouksessa todettiin, että seuramme jaostorakennetta uudistettiin syyskokouksessa ja sen toivotaan saavan lisää puhtia mm. matkapurjehdustoimintaan. Samoin uudistukset koskien tukikohtien kiinteistöhoitoa sekä seuran jäsenkategorioita ja jäseneksi liittämistä nousivat esille.

Saimaanpursiseurat.fi -verkkosivustoa ollaan myös aktivoimassa ja kaikkien LrPS:n jäsenten onkin syytä ottaa tämä sivusto omaan seurantaansa. 

Lisää puhtia koulutustoimintaan!

Muita mielenkiintoisia asioita oli mm. koulutustoimintaa koskien. SPV:n Webinaarit ovat 4.11. ja 11.11. (klo 17:30). Niihin toivotaan aktiivista osallistumista. Webinaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Niissä käsitellään kokonaisuudessaan SPV:n koulutusjärjestelmiä.

Aiemmin pidetty kilpapurjehdusta koskevassa kokouksessa nousi esille tuomari- ja kilpailujärjestäjäkoulutuksen tarve. Myös tähän asiaan tulee kiinnittää huomiota. Tuomari- ja kilpailujärjestäjäkoulutus onkin hieno tapa päästä mukaan kilpailutoimintaan.

Lisäksi LrPS:n Topiantti Äikäs esitteli SPV:n Veneilytoimikunnan alaisen Ympäristökomitean toimintaa. Uusi toimintamuoto keskittyy veneilyolojen kehittämiseen ja oheisesta liitteestä voi tutkailla millaisia toiminnan tavoitteita Ympäristökomitealla on. Samassa yhteydessä nostettiin esille KuoPS:n Pekka Humalan tekemä esitys siitä, että SPV:n kautta saataisiin vaikutettua Saimaan alueen sähkönjakeluverkon toimijoihin siten, että ilmajohtojen kaapelointia voitaisiin edistää nopeutetulla aikataululla jo vuoden 2021 aikana. Keskeisiä kohteita ovat mm. Savonrannan ja Punkaharju–Savonlinna -reitit.

LrPS:lla vakaa asema Saimaan alueen kilpailutoiminnassa

Kilpapurjehdukseen keskittynyt Purjehtijapäivät nimesivät vuoden 2020 Saimaan alueen purjehtijaksi RiPS:aa edustavan Anssi Muikun, jonka aktiivinen toiminta toi uudenlaisen Formula-18 veneiden Saimaa Raid -kisatapahtuman vesillemme. LrPS onnittelee Anssia valinnasta!

LrPS:n veneet pärjäsivät hyvin vuoden 2020 Saimaaranking-kisassa. Isossa FINrating-luokassa Matti Ahosen ”Onyx” saavutti upean kakkossijan ja pienemmässä FINrating-luokassa Tommi Isotalon ”Fatmai” voitti sarjansa ja Saku Vennon ”Cascade” oli kolmas. Voidaan edelleen todeta, että LrPS on edelleen johtava seura Saimaalla. RiPS:n ”Woodpecker”, ”Alli” ja ”Fenix” ja muut panevat kampoihin, mutta edelleen LrPS:n kisaporukat pitävät puolensa näilläkin listoilla.

Linkki vuoden 2020 tuloksiin
Kyläniemi Runt DH -kisan tulokset 

Purjehtijapäivät päättivät kesän 2021 Saimaan alueen kilpailukalenterista ja Saimaaranking-kilpasarjan käytännöistä. Alustava kilpailukalenteri näyttää tältä:

Alustava kisakalenteri 2021:

La 29.5. Yövesi: AUR, Astuvan Ukon Regatta, RiPS
La 12.6. Imatra/Mietinsaari: Imatra Single-handed, ImVK (* (Espoo-Suursaari  Race on samana vkl:na)
La 19.6. Sarviniemi: Kyläniemi Runt DH ja Single-handed, LrPS ja RiPS (*

> Savon Regatta, 4 osakilpailua:
La 3.7. Kuopio: Viinijuhlapurjehdus, KuoPS
Su 4.7. Kuopio: Kallavesj-regatta, KuoPS
Ke 7.7. Järvisydän: Linnansaari-purjehdus, Järvisydän, VPS
La 10.7. Savonlinna: Ooppera-regatta, SlPS

> Saimaa Geopark Regatta, 2 osakilpailua:
La 24.7. Joutseno: Joutsenpurjehdus, matkakisa, JV
Su  25.7. Joutseno: Saimaaregatta, ratakisa, LrPS

28.8. Rokansalo: Ristisaaren Malja, MPS (HTR: 20.–22.8.)

Kaikkiaan Saimaanranking-sarjassa purjehditaan kahdeksan osakilpailua.
*) = kaksin- ja yksinpurjehduskisat eivät ole mukana Saimaaranking -kilpasarjassa

Saimaaranking järjestetään kahdessa luokassa: iso ja pieni FINrating. Alustavana luokkarajana on tasoitusluku 0,905. Kaikissa kisoissa on tarjolla myös Klubi-luokka, mutta vuonna 2021 Klubi-luokkaa ei toteuteta ranking-sarjana.

Pistelaskujärjestelmä säilyy entisellään ja luokan voittaja saa 13 pistettä. Tämä kannustaa osallistumaan myös sellaisiin kisoihin, joissa on perinteisesti hieman vähemmän veneitä paikalla.

LrPS:n Tommi Isotalo jatkaa Saimaan alueen ranking-toimikunnan puheenjohtajana, koko Saimaan alue on hyvin edustettuna toimikunnassa. Toimikunta selvittää talven aikana sitä, että kisoihin ilmoittautuminen tapahtuisi verkon välityksellä – viime vuoden Kyläniemi Runt DH -kisan malliin. Menettely todettiin hyväksi ja nopeuttaa myös tulospalvelun toimintaa. Tulospalvelusta vastaa aiempien vuosien tapaan RiPS:n Panu Kokko.

Kokouksessa todettiin myös, että alueellista tuomaritoimintaa on syytä elvyttää. SPV tarjoaa alueelle tuomarikursseja ja olisi hyvä, jos kilpapurjehduksen organisoinnista kiinnostuneet henkilöt aktivoituisivat tuomari- ja kisajärjestäjäkursseista. Asiaan palataan LrPS:ssa talven aikana. Myös kisakohtaista viestintää on syytä kehittää ja nopeutuva tulospalvelu antaakin tähän hyvän mahdollisuuden ensi kauden aikana.

Seuraavat Purjehtijapäivät järjestetään LrPS:n puolesta, lokakuun viimeisenä lauantaina 2021 (la 30.10.2021). Paikkana on toki Wilmanranta ja verkko. Kevään osalta Saimaan alueen kommodorikokous tullaan pitämään joko verkkokokouksena tai tilanteen salliessa Kuopiossa maaliskuun lopulla (Kallavesj-näyttelyn yhteydessä, 27.3.2021).

Aluekokouksen pj ja kirjaaja Antti Kaipaisen laatima kokouspöytäkirja tästä linkistä

*  *  *

Vastaa satamakyselyyn! Free Zone kartoittaa koti- ja vierassatamakokemuksia

Lappeenranta Free Zone Oy, tuttavallisemmin kaupungin Satamatoimisto, kartoittaa lappeenrantalaisten sekä vierasveneilijöiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia satamapalveluiden kehittämiseksi.

Kyselyssä on kaksi osaa: toinen on suunnattu meille kotisatamapalveluja käyttäville, toinen on vierasveneilijöille. Kyselyyn pääset tästä linkistä. HUOM: kysely on suunnattu myös Lappeenrannassa vieraileville veneilijöille

Vastaaminen on helppoa ja vastaamiseen menee muutama minuutti. Kysymyksissä on myös avoimia vastauskenttiä, jonne voit kirjoittaa omia kommentteja.

Kysely toteutetaan opiskelijatyönä. Free Zonen verkkosivulla kerrotaan, että kyselyn tarkoituksena on kartoittaa käyttäjäkunnan tarpeita ja parannusehdotuksia satamapalveluiden kehittämiseksi. Tarkoituksena on huomioida veneilijöidemme mielipiteet ja käyttäjäkokemukset tuottaessamme satamapalveluita. Vastaamalla kyselyyn, voit omalta osaltasi vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

Tässä tarkemmat linkit kyselyyn:

(Kuvalähde: Free Zone Oy, verkkosivut)

Syyskokous: toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin

LrPS:n syyskokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi nippu muita tärkeitä asioita. Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma sekä talousarvio hyväksyttiin. Samalla tehtiin uudistuksia jaostorakenteeseen ja seuran toimihenkilöt valittiin.

Vuoden 2021 toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti. Ensi vuoden jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisen jäsenen osalta 53 € (oli aiemmin 60 €). Samalla päätettiin, että maksu on sama kaikilla varsinaisilla jäsenillä. Junioreiden (alle 18 v.) jäsenmaksuksi päätettiin 10 €. Liittymismaksuksi päätettiin sama kuin vuosimaksu, eli 53 €. Liittymismaksua ei peritä juniorijäseniltä. LrPS:aan liittymisen hinta vuonna 2021 on siis 106 € (oli aiemmin 180 €). Se siis kattaa liittymisen (53 €) ja vuosimaksun (53 €). Jäsenpostia lähetetään seuralaisille kevään aikana. Muut taksat ja maksut säilyivät pääpiireittäin ennallaan.

Jäseneksiottokriteerejä ajanmukaistettiin. Seuran jäsenet ottaa hakemuksesta hallitus ja jäseneksi voivat hakea EU-kansalaiset ja henkilöt, joilla on pysyvät oleskelulupa Suomeen. Jäsenkriteerit ovat luettavissa ja jäsenyyttä voi hakea täällä. Jäsenhakemus tehdään jatkossakin verkkolomakkeella, jotka käsittelee hallitus.

Anssi Suuronen teki pitkän urakan tukikohtaisäntänä ja jäi nyt pois hallitustyöskentelystä. Anssi ansaitsee seuraväeltä kiitokset tehdystä työstä vuosien aikana! Varmasti näemme Anssin tukikohtatalkoissa jatkossakin…

Hallituksessa jatkavat Topiantti Äikäs (kommodori), Matias Turunen (juniori- ja kevytvenejaoston pj.), Markku Mäki-Hokkonen (purjehduskoulu),  Antti Ryynänen (matkapurjehdusjaoston pj.), Jorma Julku (katsastus- ja vesiturvajaoston pj.), Mikko Ikonen (erikois- ja erityistehtävät) ja Timo Nurmi (kiinteistöjaoston pj.) valittiin uudelleen seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Lisäksi hallituksen kokoonpanoon kuuluvat kutsuttuina Ville Törmälä (taloushallintoasiat) ja Jussi Peltola (tukikohtakoordinaattori).

Näiden ”vakioasioiden” lisäksi syyskokous hyväksi joukon sääntöuudistuksia. Jatkossa seuran varsinaisiin kokouksiin voi osallistua myös verkkoyhteyden avulla. Kunniajäsen Ari Vasara oli tehnyt aloitteen teollisuusompelukoneen hankinnan seuralaisten käyttöön – hankinta hyväksyttiin. Lisäksi syyskokous valtuutti hallituksen jatkaa keskustelua seuran roolista perustettavassa Kutilan Kanava Oy:ssä.

Illan kokouksessa puhetta johti rutinoituneesti Matti Koukku ja kirjaa piti Anssi Suuronen. Paikalla Wilmanrannassa oli lähes 20 seuran jäsentä. Hallitus kiittää paikalla olleita aktiivisesta ja positiivisesta keskustelusta seuratyön kannalta tärkeistä asioista.

Illan aikana salissa kieri myös Mäntysaaren tukikohtaa koskeva kysely, joka on suunnattu kaikille LrPS:n jäsenille. Kyselyyn voi vastata verkossa.  Seuralaisilta saatuja vastauksia ja kommentteja voidaan hyödyntää Mäntysaari-vision täytäntöönpanossa. Kyselystä saa hyvän aiheen vähintään yhteen Saalinki & Salaatti -seurailtaan talven aikana. Vastauksia Mäntysaari-kyselyyn toivotaan 30.11.2020 mennessä. Sen jälkeen aineisto siirtyy Kiinteistöjaoston ja hallituksen käsittelyyn.

Purjehduskauden 2021 valmistautumisjakson Saalinki & Salaatti -tapahtumiin palataan tuonnempana. Kokoontumisaiheista ja esitelmäteemoista tiedotetaan tarkemmin verkkosivuilla, Suulissa ja somessa.