Vastaa satamakyselyyn! Free Zone kartoittaa koti- ja vierassatamakokemuksia

Lappeenranta Free Zone Oy, tuttavallisemmin kaupungin Satamatoimisto, kartoittaa lappeenrantalaisten sekä vierasveneilijöiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia satamapalveluiden kehittämiseksi.

Kyselyssä on kaksi osaa: toinen on suunnattu meille kotisatamapalveluja käyttäville, toinen on vierasveneilijöille. Kyselyyn pääset tästä linkistä. HUOM: kysely on suunnattu myös Lappeenrannassa vieraileville veneilijöille

Vastaaminen on helppoa ja vastaamiseen menee muutama minuutti. Kysymyksissä on myös avoimia vastauskenttiä, jonne voit kirjoittaa omia kommentteja.

Kysely toteutetaan opiskelijatyönä. Free Zonen verkkosivulla kerrotaan, että kyselyn tarkoituksena on kartoittaa käyttäjäkunnan tarpeita ja parannusehdotuksia satamapalveluiden kehittämiseksi. Tarkoituksena on huomioida veneilijöidemme mielipiteet ja käyttäjäkokemukset tuottaessamme satamapalveluita. Vastaamalla kyselyyn, voit omalta osaltasi vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

Tässä tarkemmat linkit kyselyyn:

(Kuvalähde: Free Zone Oy, verkkosivut)

Yhteistyössä