Syyskokous: hallitus täydentyi, Äikäs jatkaa kommodorina

LrPS:n syyskokous käsitteli torstaina 10.10. sääntömääräiset asiat ja keskusteli aktiivisesti seuratyön kehittämisestä. Syyskokous keräsi ilahduttavan ison joukon pursiseuralaisia Wilmanrantaan – tässä on tiivistelmä illan kokouksesta. Tarkastettu toimintakertomus ja talousarvio on pdf-liitteenä raportin jälkeen.

Ennen varsinaista kokousta jaettin Mastonkaatajaisissa jakamatta jäänyt palkinto: Lyhyin purjehdittu matka. Palkinnon saajana oli itseoikeutetutsti Anniswan ja Pette Sairanen. Kiitospuheessaan Pette kertoi totutun kaunopuheisesti Anniswanin viihtyneen hyvin ritvavalkamassaan. Ajallisesti ajateltuna Pette ja Anniswan ovat vahvoilla pisimpään purjehtineena: purjeet nousivat ylös jo ennen maaliskuun puoliväliä ja tavoitteena on nostaa ne ylös joulun tienoilla – jos vain jäätilanne sallii luisteluretken Saalistiin.

 

Syyskokous kokosi seuraväkeä Wilmanrantaan. Kokouksen pj:na toimi rutinoitunut Timo Nurmi (istumassa), kommodori Ta Äikäs kertasi hallituksen esityksiä jäsenistölle. (Kuva: Virve Olkkonen)

 

Toimintasuunnitelman yleisessä osassa keskusteltiin jäsenmäärän kehityksestä: todettiin, että pidemmän aikavälin tarkastelussa jäsenmäärä on loivasti laskenut ja vuoden 2019 aikana toteutettu taloushallinnon ja jäsenrekisterin uudistaminen on paljastanut lukuisia “haamujäseniä”, jotka on nyt poistettu rekisteristä. Muilta osin seuran tavoitteita pidettiin hyvinä ja seuran slogaani ”mieluummin purjehdin” kuvastaa hyvin LrPS:n toimintaa myös tulevaisuudessa.

Juniori- ja kevytvenejaoston osalta keskusteltiin juniorityön edelleen kehittämisestä. Kesällä 2019 pidetty Wilmanrannan Junnuviikko saa jatkoa vuonna 2020. Todettiin, että leiritapahtuman suunnittelu on aloitettava jo tämän syyskauden aikana. Tapahtumaan on valjastettava riittävän laaja tiimi. Kokous piti hyvänä, että myös muu kevytvenetoiminta on kehittymässä positiiviseen suuntaan ja Laser-mestaruuskisoista odotetaan hienoa purjehdustapahtumaa, joka on suunnattu koko jäsenistölle.

Matkapurjehdus- ja tukikohtajaoston kohdalla todettiin, että katsastus- ja vesiturvallisuustoiminta voidaan erottaa omaksi jaostokseen vuonna 2020. Tätä koskeva päätös tehtiin kokouksen 7 §:ssä. Katsastustoimintaan halutaan ryhtiä. Tavoitteena on, että kaikki seuralaisten käyttämät matkaveneet tulevat asianmukaisen katsastuksen piiriin – vain katsastettu vene voi käyttää seuran perälippua.

Tukikohtien osalta Mäntysaaren laiturihankkeen eteneminen käytiin läpi ja todettiin, että projekti on pysynyt hienosti talousarviossaan – saattaa jopa alittaa sen. Laiturikorjauksen viimeistelytyöt tehdään tulevan talven ja ensi kevään aikana. Jussi Peltolan vetämä laituritiimi on tehnyt arvokasta työtä. Se turvaa Mäntysaaren tukikohdan käytön pitkälle tulevaisuuteen.

Myös Mäntysaaren grilli- ja keittokatoshanke etenee: hallitus raportoi jäsenistölle, että jaoston pj. on valtuutettu hankkimaan tukikohdan käyttäjien tarpeisiin sopivan katoksen hankkeeseen määritellyn budjetin puitteissa. Aiemmin hankittua katosrunkoa voidaan hyödyntää hankkeessa. Asiasta järjestään talven aikana Saalinki & Salaatti -seurailta.

Kurensalon tukikohdan osalta todettiin, että saunan kiukaan uusiminen on nyt ajankohtaista. Käydyn keskustelun perusteella hallitus muutti tässä kohdassa talousarvioesitystään ja vapaaehtoisen saunamaksun kausihinnaksi esitettiin 60 € / venekunta. Esitys hyväksyttiin ja kiuashankinta pannaan liikkeelle.

Koulutusjaoston toimintaa koskevissa pohdinnoissa pidettiin tärkeänä, että Wilmanrannan Purjehduskoulu jatkaa hyvää työtään. Koulu on seuran jäsenhankinnan kannalta tärkeä (mutta ei ainoa!) toiminto. Purjehduskoulu toimii PORY:n laatimien standardien mukaisesti ja koulun talkootyötä on pidettävä korkeassa arvossa. Myös Puuvenejaoston toiminta jatkuu totutuilla urilla. Kiisuhallin telakan ympäristöä on siistitty viime vuosina ja alue on jatkossakin pitää hyvässä kunnossa.

Wilmanrantajaoston kohdalla kerrattiin purjehduskeskuksen toiminnan kannalta tärkeitä asioita: vinttivaraston pelisääntöjä, tilojen varaustilannetta, edessä olevia kunnostusremontteja jne. Jaoston suunnalta viestitettiin, että myös seuralaiset voisivat aktiivisemmin varata tiloja ja järjestää paitsi omia tilaisuuksiaan myös seuratapahtumia Wilmanrannassa. Wilmanrannan taloudellinen tilanne on vakaa. Vuodelle 2021 on tehty jo ensimmäiset varaukset.

LrPS on Saimaan alueen menestynein pursiseura – vaikka kisamenestys on muutamien venekuntien varassa (Onyx, Fatmai, Cascade…). Kilpailutoimintaan on syytä aktivoida lisää seuran veneitä mukaan. Tiistaikisat, Saimaaranking-osakilpailu ja Wilmanrannan Valssi ovat tutusti kisaohjelmassa. Lisäksi jaostolla on jäsenistön tuki perinteisen 24 h -kisan kehittämistä niin, että tarunhohtoinen ”Kaksnelonen” voitaisiin ottaa uudelleen kilpailukalenteriin.

Vuosi sitten perustettu ympäristö- ja olosuhdejaosto ei vielä ole löytänyt toimintamuotoaan, mutta hanketta ei jätetä tähän: ympäristö, puhtaat vedet ja veneilyolosuhteiden kehittäminen ovat tärkeitä arvoja LrPS:n jäsenistölle. Työ jatkuu.

Jaostokohtaisen tarkastelun lisäksi todettiin, että seuralaisten yhteiset tapahtumat kuten Saalinki & Salaatti -seuraillat, erilaiset talviurheiluharrasteet ja vastaavat tempaukset yhdistävät seuralaisia ja toimivat tärkeinä seurahengen kehittäjinä ympärivuotisesti.

Talous 2020

Syyskokous hyväksyi hallituksen ja jaostojen valmisteleman talousarvion vuodelle 2020. Jäsenmaksut säilyvät ennallaan ja ainoastaan vapaaehtoiseen tukikohtien saunamaksuun tehtiin keskustelun jälkeen 10 euron tasokorotus (tuotto kohdentuu Kurensalon uuteen kiukaaseen).

Talousarvio on laadittu hyvin maltillisesti ja sen osalta toiminta on normaalia. Mäntysaaren laituri- ja grilli-/keittokatoshankkeista on jo aiemmat päätökset.

Kuluvan vuoden aikana tehty taloushallinnon uudistaminen on ollut iso työ, josta Ville Törmälä ja Timo Nurmi ovat pitkälti vastanneet. Jäsenmaksuja, vapaaehtoisen saunamaksu jne. aikataulua on tarkoitus aikaistaa vuonna 2020 ja muutenkin talouden seuranta ja esim. laskujen hyväksymiskäytännöt paranevat.

Yhteenveto vuoden 2020 talousarviosta:

Toiminto Tulot € Menot € TA-tulos €
Yleishallinto 20 400 20 400  ± 0
Juniori- ja kevytvenejaosto 1 600 1 600 ± 0
Matkapurjehdus- ja tukikohtajaosto      
– matkapurjehdus 1 000 1 000 ± 0
– saaritukikohdat 9 760 11 592 – 1 832
– telakointi Linnoitusniemeen 4 420 3 600 + 820
Katsastus- ja vesiturvallisuusjaosto 3 400 1 500 + 1 900
Koulutusjaosto 2 880 800 + 2 080
Wilmanrantajaosto 39 300 39 100 + 200
Puuvenejaosto 7 500 7 250 + 250
Kilpapurjehdusjaosto 1 000 800 + 200
Ympäristö- ja olosuhdejaosto 200 200 ± 0
TA-tulos yhteensä: + 91 460 – 87 842 + 3 618

Hallitus 2020

Syyskokous päätti henkilövalinnoista. LrPS:n kommodorina jatkaa seuraavan 2-vuotiskauden ajan Topiantti Äikäs. Hän on ollut puheenjohtajana vuodesta 2017. Hallituksen erovuoroiset valittiin uudelleen ja vuonna hallituksessa toimivat seuraavat jäsenet (suluissa jaosto tai vastuualue):

– Timo Nurmi (Wilmanranta)
Anssi Suuronen (Tukikohta- ja matkapurjehdus)
Matias Turunen (Juniori ja kevytvene)
Antti Ryynänen (Erityisasiantuntija ja matkapurjehdustoiminnot)
Jorma Julku (Katsastus ja vesiturvallisuus)
Markku Mäki-Hokkonen (Purjehduskoulu)
Mikko Ikonen (tba)
– lisäksi hallituksen kutsumana kokouksiin osallistuu Ville Törmälä (Wilmanrannan varaukset ja seuran taloushallinto)

Kilpailijaoston vetovastuu säilyy Tommi Isotalolla, joka on koonnut taustalle kilpailutiimiä. Kilpailujen järjestäminen sujuu Tommin vetämältä ryhmältä rutiinilla.

Hallitustyöstä jäi pois Risto Ilmaniemi, joka on useamman vuoden ajan vastannut koulutusjaoston asioista. Risto jatkaa purjehduskouluttajana ja ansaitsee hallituspanoksestaan isot kiitokset koko seuraväeltä!

Uusina jäseninä tulevat mukaan Markku, Matias, Jorma ja Mikko. Hallitus ei varsinaisesti uusiudu, mutta saa lisää leveitä hartioita toimintojen kehittämiseksi ja läpiviemiseksi. Uuden hallituksen yhteystiedot täydennetään seuran verkkosivulle tammikuussa järjestäytymiskokouksen jälkeen.

Jäsenkategoriauudistus 2021?

Kokouksen lopuksi keskusteltiin hallituksen aloitteesta uudistaa seuran jäsenkategorioita. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka olisi nykyaikainen ja tasaarvoinen – ja kannustaisi uusia jäseniä liittymään seuraan. Asiasta tullaan käymään keskustelua seuran jäsenistön keskuudessa talven ja ensi kesän aikana niin, että mahdollinen jäsenluokkauudistus voitaisiin tuodan jäsenkokouksen päätettäväksi syyskokouksessa 2020 ja astuisi voimaan 2021. Asia vaatinee sääntöjen tarkastelua ja jäsenistön tuen. Asian valmisteluun palataan seuraavassa kevätkokouksessa.

Lopuksi:

Hallitus esittää jäsenistölle kiitokset hyvästä ja vilkkaasti keskustelleesta kokouksesta. Illan antina on, että LrPS:n henki on hyvä ja kehitettävistä asioista voidaan keskustella napakasti ja ratkaisuhakuisesti.

Kokouksessa hyväksytty ja tarkastettu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020.

 

*  *  *

 

Yhteistyössä