Kysely Kutilan kanava-alueen kehittämisestä

LrPS (ja myös LMS) on ollut aktiivisesti mukana Taipalsaaren kunnan ja Lappeenrannan kaupungin yhteisessä Kutilan kanava -hankkeen seurantaryhmässä. Ryhmä on seudullisella tasolla koordinoinut hankkeen suunnittelua, rahoitusta, aikataulua ja toteutukseen tähtääviä toimia.

Taipalsaaren kunta selvittää laajalla ja avoimella kyselyllä tietoja kanava-alueen kehittämistä. Kyselyyn toivotaan vastauksia laajalti myös meidän veneilijöiden kannalta. Seurantaryhmän osalta voidaan todeta, että Taipalsaaren kunta on ollut aktiivinen tarvittavien maa-alueiden hankinnassa ja tilanne näyttää siltäkin osin hyvältä.

Kyselyn tarkoituksena on tiedottaa tulevasta kanavahankkeesta sekä kerätä eri tahojen näkemyksiä kanava-alueen kehittämiseen. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään kanavan toimintojen ja maankäytön kehittämisessä.

Linkki Taipalsaaren kunnan sivulle asiasta
Linkki kyselyyn

*  *  *

 

Yhteistyössä