Yleisötilaisuus: Kutilan kanava, ma 14.6. klo 17 (T:saari ja Teams)

Kutilan kanava -hanke edistyy. Projektista pidetään sidosryhmien ja yleisön hybriditapaaminen maanantaina 14.6. klo 17 alkaen. Tapahtumapaikkana on Taipalsaaren kunnantalo ja tilaisuuteen voi osallistua myös verkon välityksellä. Paikalla on hankevastaavia sekä asiantuntijoita monelta eri alalta.

Kutsu ja osallistumisohje tilaisuuteen

Katsaus Kutilan kanavan valmistelu- ja rahoitustilanteeseen 

Kutilan kanavan seurantaryhmän kokous pidettiin 4.6. ja kokouksessa käytiin läpi hankkeen edistymisen kannalta tärkeitä asioita:

Hankkeesta on jätetty valtioneuvostolle talousarvioesitys, jossa eriytettynä kanava- ja siltaosuus (Liikene- ja viestintäministeriöön) ja pumppaamojen osuus (Ympäristöministeriö). Asiaa on eri yhteyksissä myös esitelty valtionhallinnon edustajille. Valmistelussa on myös rahoitusaloite Teollisuus- ja elinkeinoministeriölle.

Omarahoitukseen liittyen Ruokolahden kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen osallistua hankkeeseen 30 000 € panoksella. Etelä-Karjalan liitto avaa kesäkuussa maakunnan omaehtoisen kehittämisrahoituksen haun. Taipalsaaren kunnalla on mahdollisuus hakea tästä ohjelmasta 80 % tukea kanavan valmisteluhankkeen kustannuksiin.

Taipalsaaren ja Lappeenrannan välinen yhteistyösopimus hankkeen toteutuksesta on hyväksytty. Suunnittelun valmistelu etenee.

Myös Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen puolella valmistelutyötä on tehty ja mm. tarvittavia lausuntopyyntöjä on jätetty niin että tiesuunnitelman laadinta voi käynnistyä syksyllä. Maa- ja metsätalousministeriön myöntämä 90 000 € tuki pumppaamo- ja muihin ympäristöasioihin liittyvään suunnitteluun odottaa KASELY:ssä kunnan hakemusta.

Seuraavat toimenpiteet

Valtionrahoituksen varmistamiseen tähtäävää edunvalvontaa jatketaan aktiivisesti laajalla rintamalla maakuntaliiton, kuntien ja alueen kansanedustajien voimin. Taipalsaaren kunta jatkaa lupahakemusten valmistelua ja neuvotteluita maanomistajien kanssa.

Seurantaryhmän seuraava kokous on ma 20.9.2021 klo 8.15.

*  *  *

 

Yhteistyössä