Suunnitelma takaa jatkossakin talvipaikat satamassa

LrPS on käynyt aktiivista keskustelua Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kanssa Meijän City -suunnitelmaluonnoksen tiimoilta. Linnoitusniemeä ja ns. Sataman Suora -alueiden kehittäminen vaikuttaa keskeisesti myös purjehduksen ja veneilyn olosuhteisiin tulevaisuudessa. Keskusteluissa on selvinnyt, että suunnitelma takaa talvisäilytys paikat sataman alueella jatkossakin.

LrPS:n hallituksen asettama työryhmä (Ta Äikäs, Timo Nurmi ja Antti Ryynänen) ovat nyt tavanneet kahdesti Lappeenrannan kaupungin edustajat keskustelussa Linnoitusniemen kärjen kehittämissuunnitelmista. Viimeisin tapaaminen oli maanantaina 26.4.2021.Kaupunkia ovat edustaneet kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä ja asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori.
Kokouksessa LrPS toi esille jäsenistön kautta esitettyjä huolia talvipaikkojen poistumisesta suunnitelman toteutuessa.
–Julkisuudessa olleet asemapiirrokset ja havaintokuvat ovat ymmärrettävästi huolestuttaneet jäsenistöämme. Varsinkin isompien ja raskaampien veneiden omistajat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä. Keskustelu on ollut varsin hyvää kaupungin kanssa ja näkisin, että seuraa ja varmasti myös Moottoriveneseuraa kuunnellaan huolellisesti kaupungintalolla, toteaa seuran puolelta keskusteluja vetänyt kommodori Topiantti Äikäs.
Äikäs häärii samojen asioiden äärellä myös työelämässä:
–Tässä vaiheessa käydään siis tulevaa asemakaavamuutosta valmistelevaa keskustan kehittämissuunnitelman luonnoskeskustelua. Tästä on vielä aika pitkä matka siihen, mitä kaupunkikehityslautakunta linjaa saunamaailman sijainnista ja lopulta asemakaavamuutoksesta, Äikäs kertoo.

Keskustan kehittämissuunnitelmaluonnokseen sisältyy sekä ydinkeskustan sekä kaupunginlahden alueet. Suunnitelmaluonnoksessa esitelty alue on laaja. Se ulottuu Myllysaaresta Pallonlahdelle ja toisaalta moneen kohteeseen myös keskikaupungilla. Veneilijöitä on eniten kiinnostanut se, millaiseksi perinteinen satama-alue, joka ulottuu Wilmanrannan edustalta Keisarinlaiturille, muodostuu.
Veneiden kesäpaikkoihin suunnitelmassa ei suoranaisesti puututa. Saunan edustalta tulisi poistumaan muutama kylkikiinnityspaikka Linnoitusniemestä, mutta näillekin aluksille löytyvät jatkossa paikat Lappeenrannan satamasta.
Kaupunki on käynyt aiemmin talvella markkinavuoropuhelua mahdollisten saunayrittäjien kanssa. Neuvottelussa kuultiin, että mukana on ollut hyvinkin potentiaalisia yrityksiä ja juuri yrittäjien kanta on ratkaissut sen, että Linnoitusniemi on valikoitunut parhaana monesta muusta paikasta.
Suunnittelun tässä vaiheessa on kuultu monenlaisia kommentteja saunan sijoittamisesta veneiden talvisäilytyspaikoille.
Kaupunginarkkitehti Pimiä näkee, että veneilijöiden esittämät näkemykset on syytä huomioida jatkosuunnittelussa:
–Kaupunginlahti tulee jatkossakin olemaan Lappeenrannan tärkein satama-alue eikä sen toimintaedellytyksiä haluta heikentää. Veneet ja laivat ovat merkittävä osa alueen kaupunkikuvaa, vuoden ympäri.
Kysymykseen Linnoitusniemen alueen kaavoituksen aikataulusta Maarit Pimiä kertoo tässä vaiheessa näin:
–Parhaillaan laaditaan tulevan asemakaavoituksen taustaksi tarvittavia selvityksiä muun muassa alueen rakennettavuuden ja luontoarvojen osalta. Lisäksi tarkennetaan alustavia suunnitelmia mm. tulevista veneiden talvisäilytyspaikoista. Varsinainen asemakaavaprosessi käynnistetään kuitenkin kehittämissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
–Tavoitteena on, että kehittämissuunnitelma hyväksyttäisiin kesäkuussa. Kesän jälkeen kaupunki tulee avaamaan kilpailutuksen tulevan saunamaailman yrittäjän osalta. Tavoitteena on laatia asemakaavaa tiiviissä yhteistyössä sekä alueen nykyisten käyttäjien, eli veneilijöiden ja veneilyseurojen kanssa, kuin myös tulevan saunamaailmayrittäjän kanssa.

Maanantaina käydyssä neuvottelussa seuran edustajat toivat esille satamassa tehdyn laskelman talvisäilytysalueiden tilankäytöstä.
–Tosiaan, kävin viime lauantaina talvipaikat läpi Wilmanrannasta laivalaiturille, Carelialle. Laskin alueelta kaikkiaan 159 venettä. Voi olla, että laskutoimituksen aikana pari moottorivenettä laskettiin veteen, mutta tulos on tarkka, Äikäs kertoo.
–Alueella on 86 purjevenettä, 55 uppoumarunkoista moottorivenettä ja 18 isompaa alusta, joiden kantavuus on vajaasta kymmenestä tonnista yli 25 tonniin.
–Myöhemmin laskin Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunan sovelluksen avulla alueiden pinta-alat. Selvä havainto on, että Sotakorvauslaiturilla, jolla on 39 pursiseuralaisten venettä, tilan käyttö oli kaikkein tehokkainta. Muilla alueilla oli suhteellisesti ottaen varsin väljää. Tiivistämisen varaa on, Äikäs perustelee.
Myös kaupunkisuunnittelussa on tehty samoja havaintoja.
Suunnittelutyössä kiinteästi mukana oleva asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori kertoo, että talvissäilytysalueita on edelleen selvitetty Linnoitusniemen ja ns. Sataman Suoran alueella:
–Talvisäilytyksessä talvella 2020-21 olleet veneet on kartoitettu huhtikuun alussa ja niiden perusteella on tehty alustavia tarkasteluja alueen tulevista talvisäilytyksen kehittämismahdollisuuksista. Tätä työtä on tarkoitus jatkaa asemakaavoitukseen liittyen sekä erityisesti tulevana syksynä yhteistyössä veneilijöiden kanssa.
–Tulevan talvikauden talvisäilytys toteutuu joka tapauksessa jo menneen talven mukaisesti ja mahdolliset muutokset alueen talvisäilytykseen toteutuvat sitten tulevina vuosina. Eli meillä on hyvin aikaa suunnitella mahdolliset alueen käyttöön tulevat muutokset, kertoo Veijovuori.

Veneilijöiden kannalta on huojentavaa kuulla, että kaupunkisuunnittelussa on huomioitu saunarakennuksen alueelta poistuvat talvipaikat. Kaupunki tulee viestimään asiasta lähipäivinä ja näin myös laajempi yleisö saa tästä asiasta tiedon. Seura viestiin asiasta myös omilla some-kanavillaan.
LrPS:n edustajat toivat esille myös mahdollisuuden Pallonlahden ranta-alueen ja Rapasaaren kunnostetun laiturin käyttämisestä moottori- ja isojen veneiden talvisäilytysalueina.
Talvisäilytysalueiden mitoituksista ja uusista aluevarauksista Palloon ja Rapasaareen Veijovuori valaiseen näin:
–Missään vaiheessa ei ole ollut tarkoitus poistaa talvisäilytystä esim. sotakorvauslaiturilta tai niin sanotulta Sataman suoralta.

Suunnitelma-aineistoa kaupunkisuunnittelun verkkosivulta:
Artikkeli jatkuu kuvien alla…

Sataman kehittämiseen liittyy paljon mahdollisuuksia. Äikäs näkee, että Lappeenrannan – Suomen St Tropezin – satama-alue on ainutlaatuinen kokonaisuus niin historialtaan kuin kehittämismahdollisuuksiltaan:
–Meillä on yksi upeimmista ”purjehdusareenoista” Suomessa. Purjehduksella ja veneilyllä on jo historiansa ansiosta erityinen asema paikallisen identiteetin kannalta.
–Alueen kehittäminen parantaa sataman liikenneturvallisuutta, alueen hulevesien hallintaa, alueiden asvaltointia ja muutakin ympäristörakentamista, Äikäs pohtii.
Kaupungin kanssa käydyissä neuvotteluissa keskusteltiin monesta muustakin aiheesta, esimerkiksi satama-alueen liikenneturvallisuudesta. Seuran edustajat toivat esille veneilijöiden huolen siitä, että talvisäilytysalueella olevaa liikennöintiä tulisi rajoittaa:
–Jäsenistöltä on tullut viestiä siitä, että käytännössä talvisäilytysaluetta tulisi rajata telakka- eli työmaa-alueeksi ja kulkemiseen liittyy vahinkoriskejä, Äikäs huomauttaa ja jatkaa, että näitä rajoituksia tulisi tehdä jo tässä vaiheessa, ennen uusien suunnitelmien voimaantuloa.

Lappeenrannan satama- ja ranta-alueita ollaan siis kehittämässä leveällä pensselillä tulevina vuosina. Seuran näkökulmasta on tärkeä olla mukana pohtimassa uusia vaihtoehtoja ja tuoda kaupungin tietoon niitä asioita, joita ”laituriparlamenteissa” käydään läpi.
Sekä Pimiä että Veijovuori näkevät asian näin:
–Yhteistyötä alueen nykyisten käyttäjien eli veneilijöiden kanssa tullaan jatkamaan ja sen painopiste tulee olemaan tulevana syksynä, kun päästään toivottavasti etenemään asemakaavan laatimisvaiheeseen. Tuolloin on tarkoitus tutustua talvisäilytykseen yhdessä veneilijöiden kanssa myös konkreettisesti paikan päällä ja pohtia yhdessä myös ratkaisuja asiaan.
Kaupunki tulee julkaisemaan oman tiedotteen kaupunginlahden suunnittelun edistymisestä kuluvan viikon aikana. Kaupunginlahden kehittämisen osalta tullaan järjestämään oma esittelytilaisuus ja työpaja viikon päästä, tiistaina 4.5. klo 17:00 Teams-sovelluksen kautta.
Lisätietoja tulevasta työpajasta on kaupunkisuunnittelun nettisivuilta.
–Koko suunnitelma-aineisto on myös tutustuttavissa ko. sivulla ja sieltä löytyy myös linkki suunnitelmaluonnosta koskevaan kyselyyn ja keskusteluun otakantaa.fi -palvelussa, Maarit ja Matti muistuttavat lopuksi.
Pursiseuran mediatiimissä ollaan asian kanssa hereillä ja sama tiedote tullaan jakamaan seuran mediakanavissa.
Vuoropuhelu jatkuu.

HUOM: LrPS tulee jättämään asiaan oman muistionsa kaupungin avaamalle otakantaa.fi-sivulle. Muistiossa otetaan kantaa jäsenistön kautta tietoon tulleista asioista, joka koskevat mm. talvisäilytystä, veneilypalveluja, liikenne- ja toimintaturvallisuutta satama-alueella.

Kuvat: Lprn kaupunki, Kaupunkisuunnittelu

 

*  *  *

 

Yhteistyössä