Äikäs johtamaan SPV:n Ympäristökomiteaa

LrPS:n pj., kommodori Topiantti Äikäs on nimitetty Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n Ympäristökomitean puheenjohtajaksi. Komitean nimitti SPV:n Veneilytoimikunta (VT) ja komitea toimii sen alaisuudessa, Äikäs on ollut VT:n jäsen vuodesta 2020. Ympäristökomitea on uusi toimintamuoto SPV:n piirissä.

Komitean tehtävänä on edistää, tukea ja kehittää Suomen vesialueiden kestävää ja ympäristöviisasta veneilykäyttöä. Samalla pyritään luomaan järjestely, jossa paikalliset vene- ja pursiseurat voivat vaikuttaa kuntiensa ja alueiden veneily-ympäristöön positiivisella tavalla.

Tehtäväänsä varten Komitean toiminnalle on luotu kolmevaiheinen tavoiteasettelu, jossa tavoitteet on määritelty lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin toiminnoiksi kohti ympäristöviisasta veneilyä. Lisätietoja komitean toiminnasta on tässä esityksessä (SPV:n hallitus 12/2020).

Komiteassa on jäseniä Paraisilta, Espoosta, Oulusta ja Helsingistä. SPV:n toimisto tukee komitean toimintaa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat TUKES, PSS ry, HELCOM sekä erilaiset säätiöt ja muut toimijat, joilla on yhteneväisiä ympäristötavoitteita SPV:n kanssa.

– Komitean tarkoituksena on toimia linkkinä jäsenyhdistyksiin ja seuroihin asioissa, jotka ovat nousemassa yhtä tärkeämpään rooliin veneilyn ja purjehduksen näkökulmasta. Emme halua tehdä päällekäistä työtä muiden toimijoiden kanssa, mutta tuemme sitä ja jaamme oikeaa tietoa veneilijöille, sanoo Äikäs.

– Hiljattain tehdyssä kyselyssä SPV:n seurojen jäsenet pitivät ympäristöasioita aivan keskeisinä tulevaisuuden teemoina. On hyvä, että liitto on nyt perustanut oman ryhmän ympäristöasioiden hoitamiseksi.

Lisäksi SPV:n hallitus nimitti Äikkään Suomen edustajaksi European Boating Associationin (EBA) antifouling-pohjamaalien käyttöä, testausta, rajoituksia ja kehittämistä pohtivaan fokusryhmään. EBA:n on perustanut ryhmän vuoden 2020 yleiskokouksessa. Ryhmän tavoitteena on lisätä veneilijöiden tietämystä kehitteillä olevista pohjamaalituotteista, lainsäädännön kehittymisestä, tuotteiden testaamisesta ja käytöstä eri vesialueilla. Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on tärkeä yhteistyökumppani tässä asiassa.

– Mahdollisuus vaikuttaa ja seurata asioita kansainvälisesti EBA:n kautta on tärkeää. Sanoisin, että harvoin täältä Suomesta ja vielä sisävesiltä saadaan tällaista painoarvoa meille tärkeiden aiheiden edistämiseksi. EBA on vahva lobbausjärjestö, jolla on kanavat auki moneen suuntaan, kertoo kommodori Äikäs.

Hän peräänkuuluttaa, että aktiivista ympäristötyötä on tehtävä myös paikallisesti – varsinkin kun halutaan vaikuttaa paikallisiin toimijoihin, kuntiin ja yrityksiin. Myös seuraväellä on vastuunsa:

– Seurallamme on hyvät ja toimivat yhteiskuntasuhteet ja olemme laaja asiakaskunta alan yrittäjille. Käymme aktiivista keskustelua paikallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Kannustan myös LrPS:n jäsenistöä aktivoitumaan asiassa ja ottamaan yhteyttä seuran hallituksen jäseniin niin aloitamme ympärstöjaosto-työn myös LrPS:n piirissä.

LrPS:n ympäristöjaoston verkkosivu

Linkki SPV:n luottamustoiminta-sivulle

*  *  *

Yhteistyössä