LrPS:n syyskokous to 22.10.

Lappeenrannan Pursiseura ry.:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Wilmanrannassa torstaina, 22.10. klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi nippu muita, seuratyön kannalta tärkeitä aiheita. Tervetuloa tekemään hyviä ja viisaita päätöksiä!

Kokousaineistona ovat oheisen esityslistan lisäksi Toiminta- ja taloussuunnitelma ensi vuodelle (TTS 2021) sekä hallituksen esityksen yhdistyksemme sääntöjen muuttamisesta. Muut esityslistan § 11 asiat esitellään kokouksessa.

TTS 2021:stä päätetään syyskokouksen asiakohdassa 5. Jäsenistöä kehotetaan perehtymään liitteenä olevaan aineistoon hyvissä ajoin ennen kokousta. Samoin muissa asioissa (asiakohta 11.) esillä oleviin sääntömuutosasioihin on hyvä perehtyä ennalta.

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat (§ 12):

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka vuosi ja vuosittain hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. Perustetaan tarvittavat uudet hallituksen alaiset jaostot ja lopetetaan tarpeettomat jaostot
 8. Valitaan jaostojen puheenjohtajat
 9. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. Valitaan ehdokkaat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja mahdollisten muiden yhteisöjen hallituksiin ja muihin toimielimiin sekä edustajat liittojen kokouksiin.
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:

Liitteet:

Esityslista ja kutsu kokoukseen
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021
Hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

Tervetuloa!
LrPS:n hallitus