Kutilaan suunniteltu kanavahanke edistyy

Kutilan kanavan edistäminen on jatkunut koronasta huolimatta verrattain kiivaana. Aihetta käsiteltiin helmikuussa seuran Saalinki & Salaatti seuraillassa. Paikalla oli siihen saakka ennätysyleisö ja mukana oli myös runsaasti LMS:n väkeä.

Jos tilanne sallii, niin hankkeen toimesta on tarkoitus järjestää avoin keskustelu- ja tiedotustilaisuus syksymmällä.

Veneväki on varmasti eri medioista havainnut, että Kutilan kanavaa edistetään myös hankkeemme ulkopuolella, kuten kanavahankkeen ympärille perustetussa seurantaryhmässä. Asiaa on käsitelty myös Taipalsaaren kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. Lappeenrannan kaupungin osalta asia on käsittelyssä lomien jälkeen. Keskeisiä asiakysymyksiä ovat Kutilan kanava Oy:n perustaminen ja varautuminen tuleviin investointeihin.

Tässä on listattu ne selvitykset, joita maakuntaliiton hanke on saanut aikaan ja mitä on paraikaa työn alla:

Laaditut selvitykset

/ Kanavan ja pumppaamojen yleissuunnitelma, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy
/ Vedenlaatu- ja virtaamamallinnus, Suomen ympäristökeskus
/ Arvio ekologisista vaikutuksista, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy
/ Luontoselvityksiä, Ympäristökonsultointi Niemeläinen Oy
/ Kutilan kanavan palvelumuotoilutarkastelu, opinnäytetyö XAMK
/ Väyläluotaus Kutilan molemmin puolin 11 km, Meritaito Oy
/ Verkkojen Eurooppa (CEF) -rahoitus & Kutilan kanava, Ohela Consulting
/ Ympäristövaikutusten (YVA) tarveharkintapaketti ELY-keskuksen käsittelyyn, FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy

Työn alla

/ Pohjoisen Pien-Saimaan luotaus, Meritaito Oy
/ Yhtiömuotoselvitys – Kutilan kanava Oy, tarjouskilpailu käynnissä
/ Kaksi gradua: liiketoimintamalli ja pohjaeläintutkimuksia

Työ jatkuu kesäkauden jälkeen. LrPS:n edustajana ohjaus- ja seurantaryhmässä on kommodori Topiantti Äikäs.

Lisätietoja: 

Topiantti Äikäs
ja
Matti Vaittinen, ympäristöpäällikkö
matti.vaittinen[at]ekarjala.fi
040 1390 173
ekarjala.fi/liitto/maakuntasuunnittelu/luonto-ja-ymparisto/

 

*  *  *

Yhteistyössä