Saalinki & Salaatti -seuraillat pyörähtivät käyntiin

LrPS:n talvikauden seuratapahtumat, torstai-iltaisin pidettävät Saalinki & Salaatti -illat pyörähtivät käyntiin to 16.1.2020. Wilmanrannan suureen saliin oli saapunut hieman toistakymmentä seuralaista “kuulemaan sanaa ja debatoimaan”.

Kauden ensimmäisessä tilaisuudessa käytiin läpi SPV:n viime syksyn Tulevaisuus-seminaarin antia sekä tutustuttiin SPV:n tekemän veneilijäkyselyn alustaviin tuloksiin. (SPV:n aineisto on myöhemmin katsottavissa S&S-sivulta).

Käyty keskustelu kosketteli myös LrPS:n kannalta tärkeitä kehittämisaiheita. SPV:n kyselyyn oli vastannut 2300 seurajäsentä eri puolilta Suomea. Tässä on lyhyesti referoitu aineistoa ja LrPS:n tilanteeseen peilattuja teemoja:

1) Tuttua tuloksissa oli, että veneväki ikääntyy ja seuraan kaivataan kovasti nuoria jäseniä (nuoria aikuisia)
> LrPS:n kannalta nostettiin esiin, että jäsenistön ikääntyminen on merkki yleisestä väestön ikääntymisestä – maakuntaseuroissa ikääntyminen tapahtuu todnäk vielä nopeammin kuin isoissa kaupungeissa tai rannikolla. Toisaalta erilaiset jäsenhankintatavat voisivat hidastaa ikärakenteen taipumista senioriteetin suuntaan. Tässä suhteessa illan anti oli hyvä ja hallitus (josta paikalla olivat Topiantti, Jorma ja Mikko) sai hyvää evästystä.

2) Toinen LrPS:lle tuttu aihe koski tukikohtien ja yhteisöllisen toiminnan merkitystä seuratyössä.
> Keskustelussa todettiin, että LrPS:n ja yleisemminkin Saimaan alueen seurojen osalta nämä asiat ovat varsin hyvin kunnossa.

3) Hieman uudempana tietona SPV:n kyselystä ilmeni, että suurimpana seuroihin liittymisen syynä oli venepaikan (kesä/talvi) saaminen.
> Lpr:ssa tilanne on hieman toinen, kun kaupunki hallinnoi periaatteessa kaikkia laitureita (aivan muutamaan paikkaa lukuunottamatta). Jatkossa olisi ehkä aiheellista miettiä, että voisiko esim. uuden talvitelakan toteutuminen (uuteen paikkaan) olla LrPS ja LMS:n yhteishanke.

4) Pohdittavaksi jäi asia, joka koski veneilyturvallisuuden ja veneilyn asennemuutosta. Se koetaan kyselyn perusteella asiaksi, johon on kiinnitettävä huomiota.
> LrPS:n vahvuus on siinä, että Purjehduskoulu opastaa uudet lajin pariin tulevat huolellisesti purjehduksen saloihin. Samalla mietittiin sitä, voisiko jäsenyyden myötä olla jokin tiiviimpi opastus veneilyyn ja purjehdukseen. Esim. KuoPS on toteuttanut tämänkaltaisen järjestelyn ja he ovat saaneet jäsenmäärän mukavasti nousuun (viime vuonna n. 80 uutta jäsentä). Tämä jäi mietintämyssyyn.

5) Viimeinen pohdittava asia koski seuratoimintaan sitoutumista ja sen muutosta. SPV:n kyselyssä tähän asiaan suhtauduttiin suurimmalla varauksella.
> Meidän kannalta on havaittavissa, että yhteiset talkoot (tukikohdissa) vaativat täsmällistä viestintää ja talkoiden ajankohtien määrittämistä etukäteen. Asia linjataan ensi viikolla hallituksessa jiiriin. Toinen tähän liittyvä asia koski projektikohtaisiin tehtäviin osallistumista: vaikuttaa siltä, että määräaikaiset hankkeet ja työt keräävät paremmin osallistujia kuin pitkäkestoinen seuratyö. LrPS:ssa esimerkkinä tästä ovat mm. WR:n Junnuviikon organisointi ja Mäntzikän laiturin korjausahanke. Myös jakamistalouden vaikutuksia veneilylle mietittiin ja digitalisaation (ja viestinnän) roolia pohdittiin tässä yhteydessä.

Kaikkiaan ensimmäinen Saalinki & Salaatti -ilta nosti esille hyviä aiheita, joita jatkotyöstetään hallituksessa.

Wilmanrannan Saalinki & Salaatti -iltojen ohjelman voi tarkastaa tältä sivulta

Wilmanrannassa tavataan!

* * *

 

Yhteistyössä