Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvio

Seuran syyskokouksessa päätetään tulevan purjehduskauden toimintasuunnitelmasta sekä seuran talousarviosta. Hallitus on valmistellut toimintasuunnitelman ja TA-esityksen kokouksen käsiteltäväksi.

LrPS:ssa on jo useamman vuoden ajan ollut käytäntönä, että seuran jaostot toimivat itsenäisinä taloudellisina yksiköinä. Tämä malli toimii hyvin. Kukin jaosto on laatinut oman toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi toimintasuunnitelmat ja talousarvioiesitykset. Hallitus on lähinnä keskustellut yleishallinnon järjestämisestä ja siihen liittyvästä kulurakenteesta.

Koko seuraa koskien yksi tärkeä asia liittyy Suuren Mäntysaaren laiturin uudistamisprojektiin, jota linjataan vuosikokouksessa.

Toimintasuunnitelma ja TA-esitys on luettavissa oheisessa liitteessä:

Toimintasuunnitelma ja TA2018

Kuten kokouskutsussa sanotaan, niin kokous pidetään keskiviikkona 15.11. klo 18 alkaen Purjehduskeskus Wilmanrannassa. Hallitus toivoo laajaa osallistumista tärkeään vuosikokoukseen.

Tervetuloa kokoukseen!

Yhteistyössä