Lappeenrannan Pursiseuran hallitus ja yhdyshenkilöt

Seuran hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallituksen runko muodostuu puheenjohtajasta sekä jaostojen vetäjistä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan pursiseuraperinteiden mukaan kommodoriksi ja jaostojen vetäjinä ovat purserit. Lisäksi hallitukseen voidaan erikseen nimetä tai kutsua seuran sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitukseen voidaan valita tarvittaessa myös muita jäseniä sääntöjen määräämällä tavalla.

Hallituksen tehtävänä on johtaa seuran toimintaa pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä tarkoitetaan muutaman vuoden päähän ulottuvia tavoitteita ja linjauksia. Lyhyellä tähtäimellä tarkoitetaan vuositason toimenpiteitä, jotka tehdään pidemmän tähtäimen tavoitetilan saavuttamiseksi. Pidemmän tähtäimen toiminnasta on esimerkkinä ”Uusi Aalto” -ohjelman, joka sisältää seura- ja jaostotason pidemmän tähtäimen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet.

Käytännön tekeminen tapahtuu jaostoissa. Toimintaedellytysten vahvistamiseksi jaostoille on annettu ns. sisäinen autonomia. Tämä tarkoittaa, että jaostoilla on valtuus ja vastuu toteuttaa toimintaa ja talouttaan ”Uusi Aalto” -ohjelman reunaehtojen puitteissa.

Hallituksen jäsenet ja tehtävät

Jokaiselle hallituksen jäsenelle sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@lrps.org (ä ja ö -kirjaimet korvataan sähköpostiosoitteessa a:lla ja o:lla).

Kommodori
Topiantti Äikäs
040 716 4188, kommodori@lrps.org

Wilmanranta
Timo Nurmi
0400 752 719, timo.nurmi@lrps.org

Juniorijaosto
N.N., avoin

Kilpailujaosto ja hallituksen sihteeri
Tommi Isotalo
040 778 9857, tommi.isotalo@lrps.org

Koulutus
Risto Ilmaniemi
040 501 5196, risto.ilmaniemi@lrps.org

Matkapurjehdus- ja tukikohtajaosto
Anssi Suuronen
040 843 5034, anssi.suuronen@lrps.org

Wilmanrannan isäntä, yhteislaskut ja -nostot
Jorma Ikonen
040 7621 989, jorma.ikonen@lrps.org

Muut jäsenet
Antti Ryynänen, erikseen määräytyvät erityistehtävät
044 558 9820, antti.ryynanen@lrps.org

Seuran taloudenhoitajana toimii Tuija Sarantola, ks. laskutustiedot alla.

Muut keskeiset yhteyshenkilöt:

Aikuispurjehduskoulutus: Risto Ilmaniemi, 040 501 5196
H-veneiden Väinö ja Aino vuokraus: Mikko Huhtanen, 040 754 8380
Veneiden katsastukset, katsastusvastaava: Jorma Julku, 0400 567 462
Veneiden talvitelakointi Linnoitusniemellä: Jorma Ikonen 040 762 1989
Wilmanrannan varaukset: Virve Olkkonen, vain puhelut (ei tekstiviestejä): 045 196 6155

Laskutusosoitteet:

Paperiset laskut pyydetään lähettämään seuran toimistoon:

LrPS ry
Satamatie 23
53900 Lappeenranta

Sähköisessä muodossa olevat laskut (spostilla, skannattuna jne.) pyydetään lähettämään osoitteeseen:

tuija.sarantola[at]lrps.org

Merkitse Aihe-/Subject-kenttään Lrps ry / Laskuttajan nimi, eli näin: ”LrPS ry / Oy Firma Ab”.