Lappeenrannan Pursiseuran hallitus ja yhdyshenkilöt

Seuran hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallituksen runko muodostuu puheenjohtajasta sekä jaostojen vetäjistä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan pursiseuraperinteiden mukaan kommodoriksi ja jaostojen vetäjinä ovat purserit. Lisäksi hallitukseen voidaan erikseen nimetä tai kutsua seuran sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitukseen voidaan valita tarvittaessa myös muita jäseniä sääntöjen määräämällä tavalla.

Hallituksen tehtävänä on johtaa seuran toimintaa pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä tarkoitetaan muutaman vuoden päähän ulottuvia tavoitteita ja linjauksia. Lyhyellä tähtäimellä tarkoitetaan vuositason toimenpiteitä, jotka tehdään pidemmän tähtäimen tavoitetilan saavuttamiseksi. Pidemmän tähtäimen toiminnasta on esimerkkinä ”Uusi Aalto” -ohjelman, joka sisältää seura- ja jaostotason pidemmän tähtäimen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet.

Käytännön tekeminen tapahtuu jaostoissa. Toimintaedellytysten vahvistamiseksi jaostoille on annettu ns. sisäinen autonomia. Tämä tarkoittaa, että jaostoilla on valtuus ja vastuu toteuttaa toimintaa ja talouttaan ”Uusi Aalto” -ohjelman reunaehtojen puitteissa.

Hallituksen jäsenet ja tehtävät

Jokaiselle hallituksen jäsenelle sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@lrps.org (ä ja ö -kirjaimet korvataan sähköpostiosoitteessa a:lla ja o:lla).

Kommodori
Topiantti Äikäs
040 716 4188, kommodori@lrps.org

Wilmanranta
Timo Nurmi
0400 752 719, timo.nurmi@lrps.org

Koulutus
Risto Ilmaniemi
040 501 5196, risto.ilmaniemi@lrps.org

Matkapurjehdus- ja tukikohtajaosto
Anssi Suuronen
040 843 5034, anssi.suuronen@lrps.org

Juniorijaosto
N.N., avoin

Kilpailujaosto
N.N., avoin

Ympäristö- ja olosuhdejaosto
N.N., avoin

Jäsen:
Antti Ryynänen, erikseen määräytyvät erityistehtävät 044 558 9820, antti.ryynanen@lrps.org

Kutsuttuna hallituksessa:
Seuran laskutus- yms. talousasiat: Ville Törmälä 040 332 5904, 050 533 9827

Muut keskeiset yhteyshenkilöt:
Aikuispurjehduskoulutus: Risto Ilmaniemi 040 501 5196
H-veneiden Väinö ja Aino vuokraus: Mikko Huhtanen 040 754 8380
Veneiden katsastukset, katsastusvastaava: Jorma Julku 0400 567 462
Veneiden talvitelakointi: Tommi Isotalo 040 778 9857
Wilmanrannan varaukset: Virve Olkkonen, vain puhelut (ei tekstiviestejä) 045 196 6155
Wilmanrannan kiinteistönhoito: Jorma Haapasalo (Wilmanrannan varastohyllyköt) 040 030 7305 , Ari Vasara 040 017 9115 ja Sakari Vento, 040 025 4299
Wilmanrannan LVI- ja sähköhuolto: Matti Ahonen (LVI) 040 741 2441, Matti Koukku (sähkö) 050 430 3438 ja
Jorma Pulli (sähkö) 044 209 9867
Laskutus- yms. talousasiat: Ville Törmälä 040 332 5904, 050 533 9827

Laskutusosoitteet:
Paperiset laskut pyydetään lähettämään seuran toimistoon:
LrPS ry
Satamatie 23
53900 Lappeenranta

Sähköisessä muodossa olevat laskut (spostilla, skannattuna jne.) pyydetään lähettämään osoitteeseen:
ville.tormala@tulli.fi

Merkitse Aihe-/Subject-kenttään Lrps ry / Laskuttajan nimi, eli näin: ”LrPS ry / Oy Firma Ab”.