Lappeenrannan Pursiseuran hallitus ja yhdyshenkilöt

Seuran hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Hallituksen runko muodostuu puheenjohtajasta sekä jaostojen vetäjistä. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan pursiseuraperinteiden mukaan kommodoriksi ja jaostojen vetäjinä ovat purserit. Lisäksi hallitukseen voidaan erikseen nimetä tai kutsua seuran sihteeri ja rahastonhoitaja. Hallitukseen voidaan valita tarvittaessa myös muita jäseniä sääntöjen määräämällä tavalla.

Hallituksen tehtävänä on johtaa seuran toimintaa pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä tarkoitetaan muutaman vuoden päähän ulottuvia tavoitteita ja linjauksia. Lyhyellä tähtäimellä tarkoitetaan vuositason toimenpiteitä, jotka tehdään pidemmän tähtäimen tavoitetilan saavuttamiseksi. Pidemmän tähtäimen toiminnasta on esimerkkinä ”Uusi Aalto” -ohjelman, joka sisältää seura- ja jaostotason pidemmän tähtäimen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet.

Käytännön tekeminen tapahtuu jaostoissa. Toimintaedellytysten vahvistamiseksi jaostoille on annettu ns. sisäinen autonomia. Tämä tarkoittaa, että jaostoilla on valtuus ja vastuu toteuttaa toimintaa ja talouttaan ”Uusi Aalto” -ohjelman reunaehtojen puitteissa.

Hallituksen jäsenet ja tehtävät

Jokaiselle hallituksen jäsenelle sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@lrps.fi (ä ja ö -kirjaimet korvataan sähköpostiosoitteessa a:lla ja o:lla).

Kommodori:
Topiantti Äikäs
040 716 4188, topiantti.aikas[at]lrps.fi

Wilmanranta:
Timo Nurmi
0400 752 719, timo.nurmi[at]lrps.fi

Koulutus:
Risto Ilmaniemi
040 501 5196, risto.ilmaniemi[at]lrps.fi

Matkapurjehdus- ja tukikohtajaosto:
Anssi Suuronen
040 843 5034, anssi.suuronen[at]lrps.fi

Juniori- ja kevytveneasiat:
Matias Turunen, junnutoiminnan vastaava
040 356 8441, matias.turunen[at]lrps.fi

Jäsen:
Antti Ryynänen, erikseen määräytyvät erityistehtävät 044 558 9820, antti.ryynanen[at]lrps.fi

Kutsuttuna hallituksessa:
Seuran laskutus- yms. talousasiat: Ville Törmälä 050 533 9827, ville.tormala[at]lrps.fi

Kilpailujaosto
N.N., avoin

Ympäristö- ja olosuhdejaosto
N.N., avoin

Muut keskeiset yhteyshenkilöt LrPS:n toiminnassa: