Kevätkokous, 7.5.2019 Wilmanranta

Kutsu:
LrPS:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Wilmanrannassa tiistaina 7.5.2019.

Kokoustapahtuman aikataulu on seuraava:

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: ”Seuran pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmat”

Kokouskutsu lähetetään sääntöjen edellyttämällä tavalla jäsenistölle myös s-postilla Suuli-järjestelmän kautta sekä ilmoitetaan ”seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella.”

Tervetuloa toteamaan vuoden 2018 toiminta ja tilit!

-Hallitus