Seuran syyskokous 14.11.2018

Seuran syyskokous järjestetään Wilmanrannassa keskiviikkona 14.11.2018 kello 18:00 alkaen.
Tervetuloa mukaan tekemään hyviä päätöksiä!

Sääntöjen mukaisesti seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka vuosi ja vuosittain hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. perustetaan tarvittavat uudet hallituksen alaiset jaostot ja lopetetaan tarpeettomat jaostot
 8. valitaan jaostojen puheenjohtajat
 9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 10. valitaan ehdokkaat Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n ja mahdollisten muiden yhteisöjen hallituksiin ja muihin toimielimiin sekä edustajat liittojen kokouksiin.
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Luvassa on siis normaali kokous, jossa käydään läpi ensi vuodelle suunniteltua toimintaa ja jaostojen ja toimintojen talousarviot.

Henkilövalintojakin on tiedossa! Kilpailutoimintaa ja -jaostoa vetänyt Tommi Isotalo on ilmoittanut jäävänsä pois kilpailujaoston vetovastuusta ja hallituksesta. Myös seuran kommodorina toiminut Tommi on kantanut isoa vastuuta seurasta ja kilpailujaostosta ja nyt on aika nimetä jatkaja tuolle työlle.

Kilpailutoimintaa ollaan muutenkin jalostamassa. LrPS on saanut naapuriseura ImPS:sta mielenkiintoisen esityksen, joka tähtää eteläisen Saimaan kisatoiminnan kehittämiseen niin, että LrPS:n, ImPS:n ja JV:n yhteisvoimin voisimme organsoida alueella merkittävän purjehdus- ja veneilytapahtuman. Asiaa valaistaan lisää kokouksessa…

Lisäksi hallitus esittää erityisen ympäristö- tai ympäristö- ja olosuhdejaoston perustamista. Tämän toiminnon taustalla ovat tiukentuneet ja osin monimutkaistuneet veneily-ympäristöä koskevat säännökset ja määräykset. Olisi varmasti hyvä, että seuran jäsenet saisivat ajankohtaista ja täsmällistä olosuhdeinfoa kootusti yhdestä ja yhteisestä lähteestä. Tähänkin asiaan palataan kokouksen aikana…

Jos et jaksa kahlata läpi koko toimintasuunnitelmaa ja talouslukuja, niin tästä voi lukaista kommodorin ja hallituksen mietteet ensi kauden suhteen.

LrPS:n vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion voi lukea ja tulostaa tästä.

Terveisin:
Hallitus