LrPS:n kevätkokous 2018

Torstaina 19.4., klo 18:00 / Wilmanrannan Messi

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidetään Messissä 19.4. Kokous alkaa klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat, joista 7 §:ssa tuodaan esille kaikkia kiinnostavia seura-asioita sekä kuullaan Mäntzikän laituri-projektin kuulumisia ja tulevia toimenpiteitä.

Asiat:

1) kokouksen avaus
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
– LrPS:n kannanmuodostus mahdolliseen Kutilan kanava -hankkeeseen
– EU:n tietosuoja-asetus ja jäsenrekisteri
– Suuren Mäntysaaren laituri-projektin kuulumiset
– Muut seuratyötä edistävät toimet (viestintä, jaostot, seura-asut jne.)

Tervetuloa mukaan tuiki tärkeään päätöksentekoon!

Hallitus